Μακροχρόνια Αποθήκευση

Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και παραμονής των εμπορευμάτων για ορισμένο χρόνο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και τις ανάγκες που τυχόν προκύπτουν. Η διαδικασία της υποδοχής και αποθήκευσης των φορτίων για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το υπόλοιπο μεταφορικό έργο που εκτελείται ως επί το πλείστον με τη διαδικασία cross - docking και αφορά υπηρεσία την οποία εξελίσσουμε καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρείας.

TOP