Ο Στόλος Μας

  • 50 Ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα,  ξηρού και ψυχόμενου φορτίου
  • 20 συνεργαζόμενα αυτοκίνητα
  • 20  Φορτοταξί με υδραυλικές πόρτες ξηρού φορτίου
  • 10 Κλαρκ δυναμικότητας 2.0 τόνων έως 3.5 τόνων
  • Ηλεκτρικά παλετοφόρα

 Όλα μας τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με δορυφορικά συστήματα, για να γνωρίζουμε εμείς και ο πελάτης σε ποιο στάδιο μεταφοράς βρίσκονται  τα προϊόντα. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν ράμπες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης τους.

TOP